Община мъглиж - официален сайт

НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства

                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и
дезинсекционни дейности Общинска администрация Мъглиж Ви
уведомява, че:

1. На 15, 16, 17, 18 и 19 юли 2013 год. от 06.00 ч. до 15.00 ч., ще
се проведе третиране на сливи и ябълки с препарат „Нуреле Д”,
карантинен срок 28 дни, при доза 50 ml/дка.

2. Подлежащи на третиране терени са в местностите и на
площ 280 дка, отстоящи от населеното място на 2 км., отстояние от
съседните селища на 1,5 км.

Вземете мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните
животни от отравяния!

                                                    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?