Община мъглиж - официален сайт

Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

     На 12 май 2015 г. Община Мъглиж проведе Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
     Целта на мероприятието бе да провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действие при извънредни ситуации, да възпита участниците в чувство на другарство, взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисна ситуация; да мотивира участниците като популяризиране на действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
     В състезанието взеха участие отборите от пет основни училища, а именно:
ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж
ОУ „Христо Смирненски” с. Тулово
ОУ „Христо Ботев” с. Ягода
ОУ „ Св.св. Паисий Хилендарски” с. Дъбово
ОУ „ Св.св. Паисий Хилендарски” с. Ветрен
Състезанието се състоя на три етапа: В първи кръг учениците попълниха тест, който провери техните познания за действия при критични ситуации. Вторият кръг провери практическите умения, бързината и съобразителността в две игри: прескачане на гуми и хвърляне на обръчи в конус.
Третият кръг провери знанията на учениците как се реагира при инцидент от медицинско лице към СМП гр. Мъглиж.

Шестчленното жури определи крайното класиране като сумира резултатите от трите кръга:

І място ОУ „Христо Ботев” с. Ягода
ІІ място ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж
ІІІ място ОУ „ Св.св. Паисий Хилендарски” с. Дъбово

Председател на журито бе Емилия Ангелова – инспектор в областно управление на „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Стара Загора; Радостина Вълкова – Директор Дирекция УРХДЕИ; Рада Гоцкова – гл. експерт „ Образование и здравеопазване”; Кольо Цанеков – мл. експерт „Отбранително мобилизационна подготовка, защита на населението и сигурност на информацията” Екатерина Димитрова – соц. Работник в отдел „Закрила на детето”; Христина Христова – мед.работник в центъра за спешна медицинска помощ, филиал гр. Мъглиж, Милен Марков – инспектор в ПГСД гр. Стара Загора.
Състезанието продължи на областно ниво, където отборът на гр. Мъглиж спечели и се класира на национално ниво.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?