Община мъглиж - официален сайт

Нов училищен автобус в Община Мъглиж

   В края на 2015 година ръководството на Община Мъглиж заяви пред Министерството на образованието необходимостта от предоставяне на автобус за нуждите на учениците от средищното училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ветрен. След едногодишна кореспонденция, усилията на Община Мъглиж бяха увенчани с успех. Одобрена бе заявката за предоставяне на училищен автобус.

   На 15 декември 2016 година, представители на училището и общината получиха от МОН новия автобус, марка „АКИА УЛТРА” на стойност 401 176 лв.

   Той е 36 местен, оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици. Автобусът покрива екологичните норми „Евро 06” и разполага с климатик, осигуряващ по-добри условия и комфорт на учениците.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?