Община мъглиж - официален сайт

Община Мъглиж кандидатства по Програма „Старт на кариерата” през 2017 год.

     Община Мъглиж кандидатства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2017 година.

   В рамките на Програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години, с висше образование за период от 9 месеца. Заетостта на младежите ще се финансира със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта.

Общината кандидатства за назначаване на младежи в следните Дирекции:
    -Дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности и евроинтеграция”
    -Дирекция „Административно обслужване, бюджет и финанси”
    -Дирекция „Инвестиции, общинска собственост и устройство на територията”

   Процедурата по одобрение на квотата приключи. Към момента има кандидат за едното работно място. Предстои провеждане на интервю, което е насрочено за 5 януари 2017 година.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?