Община мъглиж - официален сайт

Община Мъглиж обявява свободно място за длъжност: Техник-строителство и архитектура

 

 

 

 

 

                Община Мъглиж обявява свободно място за длъжност:

                            Техник- строителство и архитектура

 

Работодател:

Община Мъглиж
Дирекция: „Инвестиции,Общинска собственост и Устройство на територията”

Работно място

- Общинска администрация
- трудов договор със срок на изпитване - 6 месеца
- работно време и режим на работа: продължителност- 8 часа работен ден; 8.30 часа : 17.00 часа
- основно месечно възнаграждение: 510 лева.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

- степен на образование: средно/ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ/
- професия/специалност: строителен техник
- без изисквания за трудов стаж по специалността

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- работа с компютър, продукти и програми

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец(Заявлението можете да изтеглите от тук)
2.Декларация по чл.17,ал.2.т.1 от НПКДС(декларацията може да изтеглите от тук)
3.Копие от документ за придобита образователна-квалификационна степен
4.Копия от документите удостоверяващ трудов стаж(ако има такъв)
5.Копие на документ за самоличност и оригинал.
6.Автобиография.

Процедура:

- подбор от работодателя

 

Документи може да подавате в стая № 209, етаж 2, Общинска администрация гр.Мъглиж, пл.Трети март 32
Лице за контакти:
Бистра Великова-гл.специалист „Човешки ресурси”
Тел. 04321 33 23

 

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?