Община мъглиж - официален сайт

Община Мъглиж осигурява безплатен обяд на 400 социално слаби жители от населените места в Общината

ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

   През ноември 2016 г. Кметът на Община Мъглиж подписа договор за стартиране на проект „Осигуряване на топъл обяд”, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002.

   Реализацията на настоящия проект има за цел намаляване на бедността, чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.11.2016 г. до 30.04.2017 г. включително за 30 потребители.

   Основна целева група:

   - лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

   - лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция „Социално подпомагане”, Мъглиж;

   - самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии, несвързани с трудова дейност;

   - скитащи и бездомни деца и лица;

   В началото на месец януари 2017 година Кметът на Община Мъглиж ще подпише Анекс към договора, с който ще се включат още 370 потребители от целевите групи.

   През целия период на проекта ще се предоставя топъл обяд, състоящ се от супа, основно ястие и хляб (десерт при реализирани икономии). Община Мъглиж е отговорна за приготвяне на топлия обяд, с който ще се предостави разнообразно седмично меню и балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене, съответно изискванията на БДС.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?