Община мъглиж - официален сайт

Община Мъглиж стана част от международния проект „Man - Care”

     На 30 април Общинска администрация град Мъглиж заедно със Сдружение „ Бъдеще за децата” стана част от международната кампания „Man care”. Малката зала на НЧ „Пробуда - 1869” гр. Мъглиж се превърна в символична сцена на деца от ОДЗ „ Камбанка” , ученици от ОУ „Христо Ботев” гр. Мъглиж, женска вокална група към Дневен център за възрастни хора „Зорница” гр. Мъглиж. Пред погледите на десетки гости, участниците рецитираха стихове и изпълниха различни песни. Кулминация на инициативата бе двойките бащи и деца, които презентираха интересен житейски фрагмент под формата на затворен кръг със специално озвучение и хореография. Идеята на националната кампания” Да бъдещ баща” има за цел да покаже ролята на „Бащата” като родител в отглеждането на детето. Бащата като модел на поведение е съвременен проблем и е също от ежедневието на жителите на Община Мъглиж.

     Община Мъглиж, заедно със Сдружение „Бъдеще за децата” са част от пътуваща изложба на посланията от националната кампания, „ Да бъдеш баща”. Самата кампания от своя страна е част от международния проект „ Man care” . Пътуващата изложба ще представи 11 визии по атрактивен начин насочващи вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на едно дете.
В кампанията,децата и учениците от общината ще рисуват, ще разказват, пеят и рецитират разкази, песни и стихове, посветени на бащите. С рисунките ще бъде организирана изложба, а разказите, стихчетата и песните ще бъдат представени при закриване на кампанията, която ще се състои на 22 май 2015 г. от 15 часа в залата на втория етаж на НЧ „ Пробуда - 1869” гр. Мъглиж .Инициативата няма конкурсен характер, а всички участници ще получат награди.
Татяна Трифонова откри събитието като даде думата на д-р Душо Гавазов – зам.-кмет на Община Мъглиж, а организатор на кампанията е Общинска комисия „Закрила на детето”.

     Присъстваха още: Радостина Вълкова – Директор Дирекция УРХДЕИ, Рада Гоцкова – гл.експерт образование и здравеопазване; г-жа Бакалова – Директор ОДЗ „ Камбанка” град Мъглиж, зам.-директор Янева; Татяна Трифонова - управител на Дневен център за възрастни хора „ Зорница” гр. Мъглиж; Татяна Карастоянова –художествен ръководител на женска вокална група; Галя Арабаджикова - председател на НЧ „ Пробуда – 1869” и Ваня Желязкова – секретар; служители на Общинска администрация гр. Мъглиж; служители на отдел „ закрила на детето” гр. Мъглиж; жители и родители на град Мъглиж, и др.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?