Община мъглиж - официален сайт

Oбщински конкурс за детска рисунка - НАГРАЖДАВАНЕ

На 09.10.2013г. в Залата на третия етаж на Старото кино в град Мъглиж се проведе НАГРАЖДАВАНЕ на участниците в общинския конкурс за детска рисунка и есе на тема „Моята лятна ваканция”.

Конкурсът е организиран от община Мъглиж и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Мероприятието е част от кампанията на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.-„Моята безопасна лятна ваканция”.

За първа година в лятната работа с децата се включиха и народните читалища:

- Народно читалище „Пробуда-1869” – гр.Мъглиж

- Народно читалище „Заря-1905”- село Тулово

- Народно читалище „Напредък-1902”- село Зимница

- Народно читалище „Васил Левски -1942”- село Борущица

Под ръководството на секретарите в читалищата в селата Зимница, Борущица и Тулово и в град Мъглиж , през лятната ваканция , децата от общината нарисуваха 40 рисунки и написаха 3 есета за своите преживявания през лятото. В рисунките малките художници проявиха много творческо въображение и отразиха с помощта на багри и форми веселите игри край синьото море и планинските реки, спортните състезания , разходки и приключенията през ваканцията.

Тази идея за съвместна дейност между читалищата и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните дойде от ползотворното двугодишно сътрудничество на комисията с Народно читалище „Пробуда-1869” гр.Мъглиж. Резултат на съвместната работа с децата е проекта на читалището от Фонд „Глобални библиотеки” -„Знаем,можем и творим” с партньор комисията, който успешно се провежда до края на месец октомври.

Гости на награждаването бяха представители на Областния информационен център от град Стара Загора, които направиха презентацията „Европа за нас” и изненадаха децата с интересна игра и награди.

Компетентно жури, председателствано от известния мъглижки художник Атанас Дончев предварително оцени творбите и извърши класирането на малките художници. Отличени със специални награди бяха - Наташа Бисерова и Виктор Давчев от град Мъглиж, Гергана Юлиянова,Руслан Мариев и Иво Зинков от село Зимница и Таня Желязкова от село Борущица.

Всички участници в конкурса получиха специални грамоти, предметни награди и лакомства , осигурени от Община Мъглиж.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?