Община мъглиж - официален сайт

Обучение и заетост за младите хора в Община Мъглиж

     Община Мъглиж получи одобрение за 50 човека, участващи по проект „Обучение и заетост за младите хора” в позициите работник озеленяване и общ работник. Целевата група обхваща безработни младежи до 29-годишна възраст. Срокът за обезпечаване на заетостта е с продължителност 6 месеца. Два месеца от общата продължителност на проекта ще преминат в обучение за придобиване на ключова компетентност за заемане на длъжността. След успешно приключване на обучението, всеки ще получи сертификат за придобита квалификация, което ще му създаде допълнителни възможности за бъдеща реализация и по-трайно присъствие на активния трудов пазар.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?