Община мъглиж - официален сайт

ОДЗ „1 - ви юни” с. Ягода избра своите Мини Мис и Мини Мистър

На 21 май 2015 г. от 16:00 часа в детска градина 1-ви юни се проведе конкурс за Мини мис и Мини Мистър „1-ви юни” с. Ягода. Ето ги имената, на класираните победители:

ОДЗ „Първи юни” с. Ягода

При момичетата

І място - Ниса Айсунова Чаушева
ІІ място Ралица Иванова Иванова
ІІІ място Магдалена Стефанова Танева

В категорията момчета:

І място Тихомир Иванов Тенчев
ІІ място Юлиян Атанасов Юлианов
ІІІ място Теодор Илиев Петков

Победителите директно се класират в следващата надпревара на Общинско ниво на
22 май от 16:00 часа
На конкурса присъстваха директорът на ОДЗ „1-ви Юни” с. Ягода – г-жа Диана Иванова, родители, гости и др.

В журито участваха:
д-р Стефан Христов
Радостина Вълкова Директор УРХДЕИ Община Мъглиж
Рада Гоцкова гл.експ. Образование и здравеопазване Община Мъглиж

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?