Община мъглиж - официален сайт

ОДЗ "Камбанка" гр.Мъглиж обявява работно място

Съгласно изискването по чл.147. ал.1. т.7 от ППЗНП, ОДЗ „Камбанка” - гр.Мъглиж обявява едно свободно работно място за детски учител, считано от 01.08.2013г.

Продължителност на работния ден 8 часа.
Изисквания за професионална квалификация - детски учител.
Правно основание за сключване на трудовия договор - чл.68 от КТ, чл.70 - за една година.
Владеенето на музикален инструмент ще бъде считано за предимство.
Срок за подаване на документи в ОДЗ „Камбанка” - 02.08 - 22.08.2013г. включително.


                                                          За повече информация - ОДЗ „Камбанка”, тел. 04321/ 21-44

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?