Община мъглиж - официален сайт

Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26.03.2017г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?