Община мъглиж - официален сайт

Профилактика на водопроводната мрежа в община Мъглиж

Временно ще спре водоподаването в населените места от община Мъглиж във връзка с извършване на
промивки и дезинфекция.

Дезинфекцията ще се извършва поетапно съгласно график на ВиК – Стара Загора, а именно:

Наименование на нас. място

Наименование водоизточник

Водопроводчик

дата

1

Дъбово

HP 160 м3 и в. мрежа

Николай Лазаров

13.05.2013 г

2

Дъбово

Кула водоем 100 м3

Николай Лазаров

13.05.2013 г

3

Борущица

HP 7 м3 и в. мрежа

Николай Лазаров

15.06.2013 г

4

Ветрен, Зимница

Кула водоем 100 м3 и в. мрежа

Йовчо Йовчев

9.05.2013 г

5

Мъглиж

HP 500 м3 и в. Мрежа-помп.

Тошко Карастоянов

04.06.2013 г

6

Мъглиж

HP 150, 100 м3, в. Мрежа-грав

Христо Орешков

6.06.2013 г

7

Мъглиж

HP 100 м3 - висока зона

Христо Орешков

10.06.2013 г

8

Мъглиж

ЧР 25 м3- помп. Станция

Тошко Карастоянов

27.05.2013 г

9

Селце

водопроводна мрежа

Тошко Карастоянов

11.06.2013 г

10

Тулово

Кула водоем 100 м3 и в. мрежа

Кольо Василев

03.06.2013 г

11

Юлиево

водопроводна мрежа

Йонко Костадинов

03.06.2013 г

12

Ягода

HP 160 м3 и в. мрежа

Стефан Митев

15.05.2013 г

13

Шаново

HP 100 и 50 м3 и в. мрежа

Йонко Костадинов

05.06.2013 г

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?