Община мъглиж - официален сайт

Програма „Старт на кариерата” през 2018 година

     Община Мъглиж кандидатства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 година.
В рамките на Програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години, с висше образование за период от 9 месеца. Заетостта на младежите ще се финансира със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, съгласно  Националния план за действие по заетостта.
     Общината кандидатства за назначаване на младежи в следните дирекции:
    - Дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, евроинтеграция и общинска собственост”, специалност „Екология и опазване на околната среда” и специалност „Педагогика”;
      - Дирекция „Инвестиции и устройство на територията”, специалност „Водоснабдяване и канализация”, „Пътно строителство”, „Архитектура”.
    Процедурата по одобрение на квотата приключи. Общината има одобрени три работни места. В момента тече набиране на кандидати. Предстои изготвяне на график за провеждане на интервютата.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?