Община мъглиж - официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ - Местни данъци и такси

На 10.10.2014 година служба Местни данъци и такси при Община Мъглиж няма да работи.

Дължимите наеми с падеж десето число ще се плащат на 13.10.2014 година без олихвяване.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?