Община мъглиж - официален сайт

Справка за състоянието на Вашият документ

     Уважаеми жители на Община Мъглиж, състоянието на вашите документи подадени след 01.04.2016г. в Общинска администрация, можете да проверявате на адрес: www.maglizh.bg, секция "Административни услуги" след получаване на код за достъп.

     Телефон за връзка с центъра за информация и услуги на гражданите: 04321/ 33 26

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?