Община мъглиж - официален сайт

Стартира предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“

     В Община Мъглиж стартира предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” и в съответствие с Партньорско споразумение, подписано между Община Мъглиж и Агенция за социално подпомагане.
     Считано от 29.05.2015г. са назначени 21 лични асистенти, които ще предоставят битово-хигиенни и социални грижи на 24 потребители - деца и възрастни с увреждания от населените места в Община Мъглиж. Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни лица. Проект „Нови възможности за грижи“ ще продължи до 29.02.2016г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?