Община мъглиж - официален сайт

Трети самодеен фестивал на изявата в град Мъглиж


     За трета поредна година хората от третата възраст в град Мъглиж отбелязаха Международния ден на възрастните хора – 1 октомври с Фестивал на Изявата, който се организира между дневните центрове от страната.
     Целта на фестивала бе да се даде възможност на потребителите на тази социална услуга да се почувствуват значими, както за себе си така и за околните. Затова фестивалът не се проведе с конкурсен характер, а се наблегна предимно на удоволствието от таланта, който притежава всеки участник, тъй като всеки по свой начин е интересен и забавен.
     Освен Дневен център за възрастни хора“Зорница“ - гр.Мъглиж, във фестивала се включиха:
 •Дневен център за стари хора – село Манолово, общ. Павел Баня
 •Дневен център за възрастни хора - град Дряновo, общ. Дряново
 •Дневен център за стари хора „Надежда“ - град Хисар, общ. Хисар
 •Дневен център за стари хора – с. Старосел, общ. Хисар
 •Дневен център за стари хора – село Сборище, общ. Твърдица
 •Дневен център за стари хора – град Котел, общ. Котел
 •Дневен център за стари хора - град Велико Търново, общ. Велико Търново
 •Дневен център за възрастни с увреждания „Св.Св.Кузма и Дамян“ - град Панагюрище, общ.Панагюрище
 •НЧ „Пробуда – 1869“ град Мъглиж
     В края на програмата се раздадоха индивидуални награди. Ръководителите на групите получиха плакет и грамота за своето участие.

     Фестивалът завърши с пищно хоро в изпълнение на г-н Стефан Недялков – Директор на Дом за възрастни хора с психични разстройства – с.Лясково и наш уважаван съгражданин, който също взе участие в мероприятието.
     Фестивалът наистина се превърна в традиция за нашия град.

     Гости: Господин Господинов – Кмет на Община Мъглиж, д-р Д. Гавазов – зам.- кмет на Община Мъглиж, Методи Марков – зам.-кмет на Община Мъглиж, Анелия Василева – ВрИД Секретар на Община Мъглиж, Невена Колева - Директор Дирекция социално подпомагане гр. Мъглиж, Велина Мандевска - Началник отдел „ХУСУ” в ДСП гр. Мъглиж, Славка Михалева - Специалист читалища и социална дейност към Община Мъглиж, Коста Мавродиев - Председател на пенсионерски клуб гр. Мъглиж, Стефан Недялко – Директор на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Лясково, Татяна Трифонова – Управител на Дневен център за възрастни хора „Зорница“ гр. Мъглиж, регионални медии, жители на гр. Мъглиж и др.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?