Община мъглиж - официален сайт

В Община Мъглиж се извърши проверка относно спазване изискванията по чл.92 или 99а от Закона за гражданската регистрация при извършване на адресните регистрации и промяна на адрес за периода 1 юли 2014 год.- 30 април 2015 год.

     В Община Мъглиж се извърши проверка относно спазване изискванията по чл.92 или 99а от Закона за гражданската регистрация при извършване на адресните регистрации и промяна на адрес за периода 1 юли 2014 год. - 30 април 2015 год.

     В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който е обявен на интернет страницата на Община Мъглиж www.maglizh.bg и таблото в Центъра за информация и услуги на гражданите.

 

                    >>>Изтегли документа от тук<<<     -     04.08.2015г.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?