Община мъглиж - официален сайт

В с.Тулово, Община Мъглиж беше направена първа копка по Проект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж"

     Днес 1.12.2014 г. от 11.00 часа в с.Тулово, общ.Мъглиж беше направена първа копка по Проект: "Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Мъглиж". Проектът е по мярка 321-Основни услуги за населението и икономиката на селските райони.Стойността на проекта е 6 437 233 лв. На събитието присъства Областният управител на Старозагорска област инж.Георги Ранов.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?