Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. На 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 април 2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., ще се проведе третиране на ръж с препарат „Белуре Т” в доза 1,3 г/дка и „Дикопур Ф” в доза 0,6 мл/дка, без карантинен срок.
     2. Подлежащи на третиране са терени с площ 580 дка, находящи се в землището на гр. Мъглиж в местността “Къра”, отстоящи от населеното място на 500 м.

Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?