Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. На 30 април, 1, 2, 3, 4, 5 май 2019 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч., ще се проведе третиране на Маслодайна роза с препарат „Децис” 2,5 ЕК, при доза 40 мл/дка, карантинен срок 7 дни.
     2. Подлежащи на третиране са терени с площ 210 дка, находящи се в землището на гр. Мъглиж в местността “Мутафчийска чешма”, отстоящи от населеното място на 2 км, отстояние от съседното селище Тулово на 3 км.

Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?