Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

   1. От 08.05. до 10.05.2019 г. от 08:00 ч. до 19:00 ч., ще се проведе третиране срещу широколистни и житни плевели с хербицид СТОМП АКВА, при доза 350 мл/дка.
   2. На третиране подлежи нива в местността Дайоолу – 120 дка, отстояние от населеното място 1 км, отстояние от съседното селище 2 км.

   Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?