Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

   1. На 17.05.2019 г. ще се проведе наземно третиране срещу плевели с хербицид НАСА 360 СЛ, при доза 4% разтвор, карантинен срок 30 дни.
   2. На третиране подлежи терена в сервитута (разстояние шест метра от глава релса от двете страни) по ЖП линия Русе – Стара Загора, участък Горна Оряховица – Радунци.

   Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?