Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. От 20.05. до 07.06.2019 г. от 08:00 ч. до 16:45 ч., ще се проведе третиране срещу плевели с хербицид НАСА 360 СЛ, при доза 4 % разтвор, карантинен срок 30 дни.
     2. На третиране подлежат терени, разположени надлъжно на железопътната линия в междугарията: Тулово – Дъбово път 1, Дъбово – Тулово път 2, Дъбово – Яворовец, Тулово – Змейово, на отстояние шест метра от глава релса от двете страни.

     Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?