Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. От 20.05. до 23.05.2019 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 17:30 ч. до 19 ч., ще се проведе третиране срещу широколистни плевели с хербицид МАЗА 4 СЛ, при доза 125 мл/дка, без карантинен срок.
     2. На 20.05.2019 г. ще се третират парцели в местността „Тодоров кладенец” – 220 дка.
        На 21.05.2019 г. ще се третират парцели в местностите „Талпата” – 16 дка, „Бакийчен бряст” – 52 дка, „Суван тарла” – 65 дка, „Недялково дърво” – 33 дка.
          На 23.05.2019 г. ще се третират парцели в местността „Бичеолу” – 61 дка.

    Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?