Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. От 24.05. до 26.05.2019 г. от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 17:30 ч. до 19 ч., ще се проведе третиране срещу широколистни плевели с хербицид МАЗА 4 СЛ, при доза 125 мл/дка, без карантинен срок.
     2. На 24.05.2019 г. ще се третират терени, разположени в с. Шаново, местност „Отвъд Тунджа” – 180 дка и в с. Юлиево, масив 28 – 27 дка.
         На 25.05.2019 г. ще се третират терени, разположени в с. Шаново, местност „Талпата” – 25 дка и местност „Фурунджика” – 15 дка.
         На 26.05.2019 г. ще се третират терени, разположени в с. Ягода, местност „Дереаза” – 13 дка.

     Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?