Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства


СЪОБЩЕНИЕ

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. На 29.05.2019 г. от 06:00 ч. до 11:00 ч., ще се проведе третиране срещу плевели с хербицид ЛИСТЕГО.
     2. На третиране подлежат следните местности в землището на с. Юлиево: „Каратопрак”, „Пенчови бахчи”, „Декилиташ”, „Манашара”, „Юрутлук”, „Кичукгюзенлик”.

     Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?