Община мъглиж - официален сайт

Важно - за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. От 05.06. до 07.06.2019 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще се проведе третиране срещу плевели с хербицид НАСА 360 СЛ.
     2. На третиране подлежат железния път и прилежащите му банкети (обща ширина 5 метра), както следва:
           - 05.06.2019 г. – междугарието Плачковци – Кръстец;
           - 06.06.2019 г. – междугарието Радунци – Дъбово;
           - 07.06.2019 г. – междугарието Радунци – Кръстец.

    Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?