Община мъглиж - официален сайт

За пчеларите - 04 до 14 юли 2014 пръскане с „Нуреле Д” и „Фунгуран”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на НАРЕДБА № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Общинска администрация Мъглиж Ви уведомява:

1. От 04 до 14 юли 2014 год. от 19.00 ч. до 23.00 ч., ще се проведе третиране на тютюн с препарат „Нуреле Д”, карантинен срок 28 дни, при доза 70 мл/дка и „Фунгуран” ОН 50 ВП, карантинен срок 14 дни, при доза 150 гр/дка.

2. Подлежащи на третиране терени са в местност “Беловец”, площ 400 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседното селище на 7 км.

Вземете мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?