Община мъглиж - официален сайт

Заповед №РД-09-71/23.03.2015г за повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон на 2015г.

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?