Община мъглиж - официален сайт

Завърши Международния художествен пленер...

На 20.07.2013г. пред Община Мъглиж с изложба завърши Международния художествен пленер / 10.07 до 20.07.2013г./ посветен на 135-та годишнина от Руско-турската война.

Художествения пленер беше организиран от Община Мъглиж съвместно със Сдружение "Славянски свят” гр.Пловдив и Тракийски Университет гр.Стара Загора.

Тема на пленера беше: „Руско-турската освободителна война 1877-1878г. през очите на съвременния художник” по проект: «Русско-турецкая освободительная война 1877-1878 годов: общая траектория памяти в проекциях настоящего и будущего» проведен с частична финансова подкрепа на фонд "Руски мир".

Основните цели на проекта са в три направления:

- информационна цел: Търсене и утвърждаване на историческата достоверност при изясняване на събитията, резултатите и значението на Руско-турската освободителна война, влиянието й върху последващото развитие на европейското и световното съобщество; осмисляне и анализ на дълбоко противоречивите колизии и политическите проблеми на войната от позицията на съвременността; иницииране на отворени информационни площадки: конференции, форуми и др. за формиране на обективно мнение у различните представители на българската общественост за ролята на Русия във войната, за резултатите и последиците от войната в социално-икономически, политически и други аспекти, за нейното световно-историческо значение;

- интеграционна цел: Запазване на традиционните руско-български връзки и тяхното по-нататъшно укрепване и оптимизиране по пътя на изграждане на по-тесни междуинституционални и индивидуални контакти на партньорска основа;

- културно-образователна: Задълбочаване на междукултурното взаимодействие между Русия и България, в по-широк контекст - Русия и Европа, поддържане и развитие общите духовни основания и културните ценности, запознаване и приобщаване на българската младеж към високите духовни ценности и постижения на руската култура.

                                                                                                                                >>>Програма на събитията по птоекта<<<

 

         
Участници подариха картини за художествената галерия в град Мъглиж.

1. Мита Ристич-Сърбия,3 картини

2.Татьяна Малкова-Русия,3 картини

3.Светлана Солодовникова- Русия-1 картина

4.Светлана Вахнина- Русия,4 картини

5.Борис Хромов- Русия,6 картини

6.Доц.Цветан Стоянов- България,2 картини

7.Гаянэ Добровольская- Русия,4 картини

8.Тони Чатлески-Македония,4 картини

9.Христина Зафировска-Македония,2 картини

10.Светлозар Недев-България,2 картини

11.Теодора Малешкова-Мъглиж България

12.Атанас Дончев- Мъглиж България

13.Румен Рачев-Дъбово,България

14.Милена Господинова-България,3 картини

15.Росен Бакалов-Тулово ,България

                                                  >>>ГАЛЕРИЯ<<<

На площада пред общината имаше повече от 200 мъглижани на възраст от 3 до 93 години дошли да кажат своето голямо „Благодаря” на авторите, чиито картини ще останат в Мъглиж за бъдещата художествена галерия.

 

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?