Център за услуги
и информация
04321 / 33 01
ob_maglizh@mail.bg

Контакти

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Име и фамилия Телефонни номера
1. Д-р Стефан Христов - председател

 

0884/541230; 0887/587543                      
e-mail: ob_savet@maglizh.bg

2. Янко Спиров Христов - зам.председател        

0889/877788; 0884/448838

3. Д-р Красимир Ненов Чернев

0882/532390

4. Емилия Димитрова Пенчева

0884/ 560859; 0884/541227

5. Росица Веселинова Димова

0898/491131; 0884/541220

6. Таньо Динев Генов

0888/ 005052; 0884/ 541232

7. Филип Иванов Бинев

0879/568315;

8. Янко Христов Янков

0887/305671; 0884/541225

9. Красимира Николова Карагьозова

0898/410655

10. Стефан Иванов Асенов

0895/ 377557; 0884/541221

11. Аптула Вейсал Аптула

0889/ 432708

12. Марийка Митева Илиева

0884/ 541228

13. Янко Костов Щерев

0894/687248

14. Делка Георгиева Алексиева

0889/145035; 0884/448843

15. Иван Стоянов Филипов

0889/644381

16. Мария Костова Костова

0894/695579; 0884/541234

17. Георги Иванов Стоянов

0895/717990;