Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заместник кметове

Заместник-кмет „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, евроинтеграция и общинска собственост”

Д-р Душо Иванов Гавазов

Телефон за контакти: 04321 / 33-11
E-mail: [email protected]

Заместник-кмет "Социални дейности, образование, култура и вероизповедания"

Рени Мариянова Малева

Телефон за контакти: 04321 / 33-16
E-mail: [email protected]