Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Секретар

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Анелия Йорданова Василева

Телефон за контакти: 04321 / 33-05

E-mail: [email protected]