Община мъглиж - официален сайт

Регистър по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 (с декларации)

 

 

Вх.№

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Декларация

61.

25.07.2018 г.

Александрина Георгиева Велева

Вр.ИД Директор ДГ „Детелина"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

62.

27.07.2018 г.

Надежда Добрева Тухчиева - Иванова

Старши експерт
„Земеделие и гори"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

63.

14.08.2018 г.

Маня Георгиева Кефалова

Старши специалист - счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

64.

17.08.2018 г.

Стела Красимирова Славчева

Юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

65.

20.08.2018 г.

Милко Димов Недков

Главен специалист -
кметство с.Шаново

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

66.

03.09.2018 г.

Тотка Георгиева Пандева

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

67.

01.10.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

68.

02.10.2018 г.

Борис Христов Борисов

Младши експерт „Образование и здравеопазване”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

69.

 01.11.2018 г.

 Цветана Георгиева Иванова

По програма - старт на кариерата- „Еколог” 

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

70.

05.11.2018 г.

Цветана Георгиева Иванова

Младши експерт „Еколог”

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

71.

14.12.2018 г.

Радина Станчева Стайнова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

72.

18.12.2018 г.

Божидара Трифонова Трифонова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

73.

19.12.2018 г.

Тихомир Генчев Василев

Специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

74.

15.01.2019 г.

Христина Златкова Георгиева

Главен експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

75.

16.01.2019 г.

Теодора Димчева Даскалова

Младши експерт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

76.

04.02.2019 г.

Емилия Генкова Гочева

Старши експерт „ОС"

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

77.

19.02.2019 г.

Габриела Емилова Чавалинова

Екология

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

78.

22.03.2019 г.

Борис Христов Ненов

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

79.

28.03.2019 г.

Кольо Маринов Колев

Кметски наместник на с. Радунци

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ

80.

28.03.2019 г.

Калинка Чернева Гладичева

Главен специалист - касиер

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

81.

28.03.2019 г.

Капка Иванова Бакалова

Директор на Дирекция АОБФ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

82.

28.03.2019 г.

Росица Калчева Тянова

Главен експерт Бюджет и ТРЗ

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

83.

28.03.2019 г.

Зорница Светославова Здравкова

Главен юрисконсулт

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

84.

28.03.2019 г.

Мария Янева Костадинова-Бабова

Главен счетоводител

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

85.

02.04.2019 г.

Даниела Стефанова Петкова

Главен експерт счетоводство

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

86.

03.04.2019 г. Радослав Здравков Запрянов

Старши специалист

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

87.

05.04.2019 г.

Кънчо Стоянов Кънев

Кметсти наместник Борущица

Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

88.

08.04.2019 г. Красимира Киркова Димитрова Старши специалист "Образование, здравеопазване и Социални дейности" Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

89.

10.04.2019 г. Тотка Георгиева Пандева Старши специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

90.

10.04.2019 г. Росица Койчева Колева Главен специалист Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
ежегодна

 

<< Страница 3 >>

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?