Община мъглиж - официален сайт

Издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, управлявани от или обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

На основание на:

Чл. 99 а от Закон за движение по пътищата и Наредбата за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, управлявани от или обслужващи хора с трайни увреждания на територията на Община Мъглиж

Необходими документи:

- Заявление по образец – Заявление;
- Лична карта на лицето желаещо да му бъде издадена карта за паркиране или акт за раждане в оригинал, като данните от тях се сверяват и те се връщат;
- Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за определяне на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
- Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.;
- Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документи или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането.


Срок на изпълнение:

Услугата се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

Срок на валидност:

В съответствие със срока на валидност на решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

Tакса:

Такса за услугата не се заплаща.

Формуляр:  Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?