Община мъглиж - официален сайт

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци.

На основание на:
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 6, ал. 1, б. "а"

Необходими документи:
Заявление по образец.

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” попълнена искане по образец. Искане може да бъде подадена по пощата с обратна разписка на адрес : 6180 гр. Мъглиж, пл.”Трети март”№ 32. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни данъци и такси”или по банков път. Препис от документа получавате в служба МДТ или според заявения от Вас начин.

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?