Община мъглиж - официален сайт

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

На основание на:

Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност - чл. 19, ал. 3

Необходими документи:

- Документ за правоспособност /диплома/;
- Трудова книжка /документ за трудов стаж/;
- Удостоверение от РВМС;
- Свидетелство за съдимост

Място на подаване на заявлението: Информационен център- Мъглиж

Срок за извършване и цени:

5 дни - 3 лв.
3 дни - 6 лв.
24 часа - 9 лв.

Срок на валидност:  До промяна в обстоятелствата

Формуляр:

Заявление за регистрация за упражняване на частна ветеринарна практика;

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?