Община мъглиж - официален сайт

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

На основание на :

Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства - чл. 14, ал. 1; чл. 14, ал. 2, т. 3

Необходими документи:

1. Данни за превозното средство;
2. Данни за товара;
3. Общи данни за превозното средство в натоварено състояние;
4. Схема на разположение на осите с обозначавана на разстоянието между тях и съответното натоварване;
5. Брой курсове;
6. Данни за превозвача;
7. Придружаващо лице;
8. Съгласуване с МВР.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  посочва се от възложителя;

Срок на изпълнение: 5 дни

Такса: безплатно

Формуляр:  Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?