Община мъглиж - официален сайт

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация


На основание на:
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 74

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до настъпване на промяна в декларирани данни

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Вие трябва да подадете лично в служба „Местни данъци и такси” искане по образец. Информацията получавате в служба МДТ .

Цена: 3,00 лв.

Формуляр: изтегли

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?