Община мъглиж - официален сайт

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

На основание на:

Наредба № 3, на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.) за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители - чл. 8, ал. 6, т. 2, във връзка с; чл. 3

Необходими документи:

Попълнени от заявителя анкетна карта и анкетен формуляр;
Документ, удостоверяващ правно основание за ползване на земята;
Лична карта за физическо лице или ЕИК за юридическо лице

Място на извършване:

Център за услуги и информация на гражданите – ЦУИГ- Мъглиж

Такса: Не се таксува

Срок на изпълнение: В деня на заявяване

Формуляр: Заявление

Анкета

Определяте ли страницата на Общинска Администрация за функционална, с точна и коректна информация?