Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-786 14.12.2012г. - във връзка с информационно-разяснителната кампания за популяризирането на произвеждания Национален референдум

>>>Заповед № РД-09-786 / 14.12.2012г.<<<

Дата на публикуване: