Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-799 19.12.2012г. - във връзка с информационно-разяснителната кампания за популяризирането на произвеждания Национален референдум на 27.01.2013г.

>>>Заповед № РД-09-799 / 19.12.2012г.<<<

Дата на публикуване: