Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-09-811 21.12.2012г. - във връзка с протоколно решение от 12.12.2012 г на Министерски съвет Протокол № 46 от заседание на Министерски съвет от 12.12.2012 г.

>>>Заповед № РД-09-811 / 21.12.2012г.<<<

Дата на публикуване: