Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

Заповед № РД-9-112 08.03.2013г. - във връзка с чл. 60, т.10 и т.11 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Мъглиж

>>>Заповед № РД-9-112 / 08.03.2013г.<<<

Дата на публикуване: