Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

 

>>>Наредбата свалете от тук<<<

Дата на публикуване: