Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 467 29.03.2018 Г.

Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: