Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ - ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 45/ 30.01.2020 Г.


Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: