Център за услуги
и информация
04321 / 33 01

НАРЕДБА ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Наредбата свалете от тук

Дата на публикуване: